Landschapsnetwerk Brummen

© Landschapsnetwerk Brummen.  Rechten op tekst en beeld voorbehouden. Fotografie: www.vildaphoto.net

Onze visie op het landschap van Brummen

Het netwerk is een kennisplatform, waarin mensen deelnemen met kennis over en belangstelling voor natuur en landschap. We denken en delen: onafhankelijk, kritisch, eigenwijs en altijd constructief. Als netwerk bevorderen we nieuwe coalities tussen politiek, bedrijfsleven, burgers, boeren of natuurbeheerders. Omdat vooruitgang wordt geremd door gerichtheid op korte termijn, gefragmenteerde aanpaken eigenbelang.


Het landschapsnetwerk wil mensen aansteken met onze passie voor het uitzonderlijke landschap in onze gemeente.

We willen in brede kring het bewustzijn stimuleren hoe onze rijke cultuurhistorie en natuur een bedding kan zijn voor een gezonde samenleving. Samenhang van natuur en landschap,(soorten)variatie en lokale voedselvoorziening zijn speerpunten. 

 

Hoe we dat doen? Door het verhaal van ons landschap te vertellen. Door te laten zien hoe je natuur kunt benutten. Door dwarsverbanden te zoeken. Door inwoners, gemeente, ondernemers uit te dagen samen de waarde van ons landschap te ervaren, te onderzoeken én te versterken. Door verantwoordelijkheid en zorg uit te dragen voor nú en voor een duurzame toekomst. Op een manier die inspireert en plezier geeft.


Download hier onze visie op het landschap van Brummen.


Wij vormen het Landschapsnetwerk Brummen.