Landschapsnetwerk Brummen

© Landschapsnetwerk Brummen.  Rechten op tekst en beeld voorbehouden. Fotografie: www.vildaphoto.net

Wij zijn het landschapsnetwerk

Het landschapsnetwerk is een groep inwoners van de Gemeente Brummen. Wat ons bindt is een bijzondere belangstelling voor het landschap waarin we leven, wonen, werken. We zijn ook een kennisplatform, waarin mensen deelnemen met kennis over en belangstelling voor natuur en  landschap. We denken en delen: onafhankelijk, kritisch, eigenwijs en altijd constructief. We stellen hieronder aan je voor, dan wordt het wat persoonlijker.

Bertus Aldershof


Bertus Aldershof woont sinds 1982 in Voorstonden, en is in 2001 met pensioen gegaan. Van beroep was hij kinderfysiotherapeut. Hij heeft altijd een grote belangstelling gehad voor alles wat groeit, bloeit en leeft. Thans zit hij in de wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek, en is actief in de Poelen- werkgroep Brummen. Daarnaast vult hij zijn dagen o.a. met het rommelen in zijn moes- en siertuin.Jet Berends van Loenen-Verster


Bewust Buiten Bewoner van Brummen sinds 2012. Met belangstelling voor alles wat groeit en bloeit, maar het is vooral de plaats en de rol van de mens hierin die mij bovenmatig boeit. De samenhang van wonen, werken en beleven van omgeving , bebouwd en onbebouwd. Niet zinloos terug naar de natuur maar zinvol vooruit samen met de natuur. Mijn favoriete plek is de Empese en Tondense Heide. De processen van oude ontginningen en nieuwe terugwinningen, mensenwerk.Mariëtte Claringbould


Als landschapsarchitecte waardeerde ze direct het aantrekkelijke landschap van de IJsselvallei, tussen Veluwe en IJssel, alwaar ze eind 2011 neerstreken in het vriendelijke Leuvenheim. Huis en erf zijn verder ontwikkeld naar een 'landschap' waar mens en dier zich thuis voelen. Nog altijd werkzaam in haar eigen bureau (tlu landschapsarchitecten) in Utrecht, deelt ze haar tijd tussen ontwerp en uitwerking van stedelijke en dorpse plannen en het 'opvoeden' van haar shetlanders, het buitenwerk in tuin en erf en het ontvangen van gasten in de vakantiewoning op het erf. Ruime werkervaring, ook bij andere bureaus in het verleden, zet ze in bij begeleiding van en ontwerp aan nieuwe opgaven. Haar betrokkenheid bij de gebruiker en 'hun' leefomgeving is groot; kansen voor natuur- en landschapsverbetering laat zij zelden onbenut.Jaap Kuper


Mijn hele leven al ben ik geboeid door het fenomenale, de schoonheid en de dynamiek van de natuur. Miljarden jaren was alleen de natuur de architect van het landschap. Vanaf het moment dat de mens zich als landbouwer manifesteerde, zo'n tienduizend jaar geleden maar veel korter geleden in Nederland, en het land in cultuur bracht, voegde hij een extra dimensie aan het landschap toe: cultuurland. Eeuwenlang trokken natuur en cultuur vervolgens samen op in wisselende, boeiende composities. De laatste decennia heeft de cultuur echter zodanig de overhand gekregen dat het landschap fors aan waarde heeft verloren. Natuurlijke processen zijn aan banden gelegd, natuurlijke elementen tot beperkte omvang teruggedrongen en de producten van het land zijn tot fabrieksartikelen gedeformeerd. Nog is Brummen mooi. Maar het kan nog mooier en ook verrassender worden door weer iets meer van het natuurlijk fenomeen ruimte te bieden en het leren te begrijpen. We worden er met z'n allen rijker van.Willem van Ommeren


Willem van Ommeren kwam in 1979 op de boerderij 'de Vriesdijke' in Broek wonen. Hij heeft daar inmiddels stevig wortel geschoten tezamen met de vele bomen en struiken die hij daar heeft geplant. Hij studeerde af aan de Bosbouwschool in de Groenrichting en werkte als bosarbeider bij Natuurmonumenten, als boomverzorger bij de Heidemij en als zelfstandig boomchirurg. Als groene man bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland was hij betrokken bij vele Natuurontwikkelingsprojecten langs de grote rivieren en daarna een aantal jaren bij Staatsbosberheer bij de zogenaamde cultuurhistorische parels in Gelderland en Overijssel. Regelmatig is hij buiten te vinden als IVN-gids, als excursieleider voor allerlei gezelschappen op deVeluwe en als verteller van sagen en legenden bij allerlei gelegenheden. Hij werkt mee aan Oral History projecten en laat het verleden af en toe herleven met zijn MalleJan. Hij werkt graag met hout van diverse afmetingen, dat hij zelf uit het bos zaagt. Zijn bijnaam is Willem Houtwal.Paul Opdam


In oktober 2010 ben ik in Leuvenheim komen wonen. Sinds mijn jeugd kijkt ik naar vogels en wat er nog meer aan verbazingwekkends in de natuur te beleven valt. Tot mijn pensioen eind 2014 werkte ik in Wageningen als hoogleraar aan de ecologie van het landschap. Ik ben gefascineerd door de vraag hoe mens en natuur in het  landschap duurzaam kunnen samenwerken. Hoe je de kracht van de natuur beter kunt benutten voor economie en welzijn, hoe belangrijk de natuurlijke soortenrijkdom daarvoor is. Ik wil dat graag samen met boeren,  burgers, bedrijven en overheden ontdekken, en mijn kennis daarvoor inzetten.


Mijn favoriete plek in het Brummense landschap: De uiterwaarden bij het Ganzenei. Waar ooit de rivier een golvend terrein vormde, toont zich een voor Nederland unieke rijkdom aan bijzondere planten, die allemaal hun eigen plek hebben gevonden. Met aan de kim de contouren van de Veluwe en de toren van Zutphen.    Lidwien Reuser


Lidwien woont sinds 1983 in Brummen. Al fietsend door Nederland kwam ze langs Brummen en dacht "als ik daar zou kunnen wonen" en dat is gelukt. Ze heeft Natuur- en Milieubeheer gestudeerd aan de Bosbouwschool in Velp, 3 jaar ontwikkelingswerk in Mali gedaan, daarna zo'n 10 jaar bij Milieudefensie gewerkt als begeleidster voor lokale natuur- en milieugroepen. Ondertussen is ze in Brummen actief geweest bij het opzetten van het Natuur- en Milieuplatform, de lokale groep van de Fietsersbond en bij de steunfractie van de gemeenteraad en nu bij het landschapsnetwerk en bij de Meander. "Ik ben vooral geinteresseerd in de menselijke, psychologische kant van het natuur en milieubeheer. Hoe komt het dat we niet in staat zijn om voldoende zorg te dragen voor onze omgeving, ons eigen nest schoon te houden. En wat kan ik daarin bijdragen?"Majella Schoonman


Na een loopbaan als arts nu auteur en redacteur op het gebied van geneeskunde en landbouw. Getrouwd met een Brummense melkveehouder, en samen hebben ze een extensieve melkveehouderij in het Brummense buitengebied. Een deel van de grond wordt biologisch beheerd, daarnaast is er een educatieve tak. Zoeken naar evenwicht is een belangrijk aspect van hun bedrijfsvoering. Majella en haar man hebben een actieve belangstelling voor nationale en Europese landbouwpolitiek en duurzame landbouw. Die heeft veel verschillende aspecten: van een gezonde bodem  en een aantrekkelijk landschap tot eerlijke (= duurzame) marktmachtverhoudingen in de keten.Fons Smeur


Fons Smeur is vanuit de Poelenwerkgroep Brummen betrokken geraakt bij  het landschapsnetwerk. Hij woont in Tonden en werkt als adviseur bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Hij heeft daarnaast een brede belangstelling voor natuur en landschap. Hij studeerde cultuurpsychologie en is als plattelandsbewoner geïnteresseerd in de relatie tussen landschap en de gevolgen van schaalvergroting en veranderende bevolkingsopbouw voor de leefbaarheid op het platteland.Lars Soerink


Lars is professioneel natuurfotograaf en werkt bovendien als communicatiedeskundige bij Vogelbescherming Nederland. Hij woont in Leuvenheim, met zicht op Brummen. Ecoloog van opleiding, maar helemaal in de communicatie over natuur beland. Wat mensen en natuur raakt, is zijn speelveld. Het landschap is sterk afhankelijk van mensen, dus het beeld dat wij van natuur hebben is van groot belang. Hoofd en hart zijn allebei belangrijk. Natuur = emotie, maar vaak helpt kennis bij het maken van betere keuzes. Als fotograaf maakt Lars deel uit van Vilda: een klein collectief van vijf gedreven natuurfotografen. Vilda staat bekend om z'n combinatie van wetenschap en visuele poëzie. Het werk van Lars duikt daardoor op in bijna elke denkbare natuurpublicatie. Meer over Lars op www.soerink.nl en www.vildaphoto.net.


Mijn favoriete plek in het Brummense landschap is het elzenbroekbos achter landgoed Huis den Bosch in Leuvenheim. Op nog geen vijf minuten van huis bevind ik me in een wildernis vol vogels, bijzondere planten en een rijkdom aan dieren. Er leven hier zelfs dassen en edelherten!Claire Vos


Claire Vos woont sinds 2010 in Leuvenheim. Zij is zowel voor haar werk als in haar vrije tijd actief betrokken bij natuur en landschap. Zij is gepromoveerd op de optimale inrichting van agrarische landschappen voor amfibieën, zoals boomkikker en heikikker. Ook is zij vanuit haar werk betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nationale natuurnetwerk, het samenhangende netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. De laatste 10 jaar is steeds meer nadruk komen te liggen op de effecten van klimaatverandering op natuur en hoe de inrichting van het landschap kan bijdragen aan het opvangen van effecten. In haar vrije tijd is ze actief in de Poelenwerkgoep Brummen. Ook de ecologische moestuin en de ontwikkeling van zoveel mogelijk biodiversiteit in de tuin zijn passies.